PL EN

Dołącz do społeczności Stock Prestige Bartender VR League

Strona zawiera materiały reklamowe dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Podaj datę urodzenia
Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Turnieju, w tym Eliminacji, jest spółka Stock Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (kod: 20-402), przy ulicy Spółdzielczej 6, dane do kontaktu: (+48) 81 531 02 00, biuro@stock-polska.pl (dalej: „Administrator”).

Dane osobowe podlegają ochronie na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w oparciu o odpowiednią zgodę wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w celu marketingu produktów lub usług Administratora, tj. w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczących Administratora, jego produktów lub usług, prowadzonej przez niego działalności, w tym informacji o konkursach, loteriach lub akcjach promocyjnych. Dane osobowe mogą być również wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań;
  2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zaniechania przez Administratora realizacji działań w zakresie marketingu produktów lub usług Administratora, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  2. w przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Administrator może udostępniać dane osobowe VR Factory, a także innym podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje osobie, której dane dotyczą wyłącznie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Oświadczenia w zakresie wykonywania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, określonych powyżej, należy kierować na adres e-mail kontakt@spbvrl.pl.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Masz już konto? Zaloguj się!
Chcesz być na bieżąco? Polub nasz fanpage!